เคล็ดลับน่ารู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย Archive

กระวาน สมุนไพรไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum krervanh Pierre ชื่อสามัญ : Siam Cardamom, Best Cardamom,

กานพลู สมุนไพรไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry ชื่อพ้อง : Caryophyllus aromatica

มะรุม สมุนไพรไทย

มะรุม สรรพคุณและประโยชน์ของมะรุม มะรุมเป็นพืชพื้นบ้านชนิดหนึ่งของไทย ซึ่งในสมัยก่อนเราสามารถเห็นต้นมะรุมได้แทบทุกบ้าน แต่ปัจจุบันหาได้ยากขึ้น แต่ก็ยังสามารถหาซื้อได้ตามตลาดสดในต่างจังหวัด มะรุมเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน เช่น ฝัก ใบ ยอดอ่อน

คำแสด สมุนไพรไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bixa orellana L. ชื่อสามัญ : Annatto Tree วงศ์ :

กรรณิการ์ สมุนไพรไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nyctanthes arbor-tristis L. ชื่อสามัญ : Night blooming jasmine วงศ์

ขนุน สมุนไพรไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam. ชื่อสามัญ : Jack fruit tree วงศ์