เคล็ดลับตู้เย็นหอมสะอาด Archive

เคล็ดลับตู้เย็นหอมสะอาด

เคล็ดลับน่ารู้ รู้ไหมว่า การที่เรามีตู้เย็นที่ สะอาดหอมสดชื่น ทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็น เพื่อนำสิ่งของเข้าไปแช่ เราก็จะรู้สึกว่า สดชื่นขึ้นมาเลยที่เดียว เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ตู้เย็น เกิดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ หลังจากที่เราทำความสะอาดตู้เย็น