สมุนไพรให้สีแต่งสีอาหาร Archive

อัญชัน สมุนไพรไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitoria ternatea L. ชื่อสามัญ : Blue Pea, Butterfly Pea

ฝาง สมุนไพรไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia sappan L. ชื่อสามัญ : Sappan Tree วงศ์ :

กรรณิการ์ สมุนไพรไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nyctanthes arbor-tristis L. ชื่อสามัญ : Night blooming jasmine วงศ์

ขนุน สมุนไพรไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam. ชื่อสามัญ : Jack fruit tree วงศ์