ลดน้ำตาลในเลือด Archive

ชะพลูเจริญอาหารบำรุงธาตุช่วยขับลมลดน้ำตาลในเลือด

ชะพลูเจริญอาหารบำรุงธาตุช่วยขับลมลดน้ำตาลในเลือด ชะพลู ช้าพลู ผักปูนา ผักพลูนก ปูลิง ผักลางเลิด ผักอีเลิด นมวา เย่เท้ย (กะเหรี่ยง

กล้วยลดน้ำตาลในเลือดบำรุงร่างกายแก้ท้องเสียไม่กินไม่ได้แล้ว

กล้วยลดน้ำตาลในเลือดบำรุงร่างกายแก้ทอ้งเสียไม่กินไม่ได้แล้ว กล้วยผลไม้คู่บ้านคู่คนไทย กินกันตั้งแต่เด็กทารกจนคนชรา กล้วยมีอยู่สองกลุ่ม กล้วยที่แตกกอมีหน่อ เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยตานี กล้วยป่า เป็นต้น