บำรุงธาตุ Archive

ชะพลูเจริญอาหารบำรุงธาตุช่วยขับลมลดน้ำตาลในเลือด

ชะพลูเจริญอาหารบำรุงธาตุช่วยขับลมลดน้ำตาลในเลือด ชะพลู ช้าพลู ผักปูนา ผักพลูนก ปูลิง ผักลางเลิด ผักอีเลิด นมวา เย่เท้ย (กะเหรี่ยง

แต่งกลิ่นกลบคาวบำรุงธาตุขับลมท้องอืดท้องเฟ้ออย่าลืมกะเพรา

แต่งกลิ่นกลบคาวบำรุงธาตุขับลมท้องอืดท้องเฟ้ออย่าลืมกะเพรา กะเพรามีชื่อเรียกมากหลาย ทั้งกะเพราขน กะเพราบ้าน ก้อมก้อ ก้อมก้อดง ก้อมก้อดำ ห่อกวนซู ห่อตูปลู (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน)