ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ Archive

อะไรเอ่ยพืชสวนครัวรั้วกินได้ตำลึงผักพื้นบ้านสมุนไพรไทย

อะไรเอ่ยพืชสวนครัวรั้วกินได้ตำลึงผักพื้นบ้านสมุนไพรไทย ตำลึง ภาคเหนือเรียก ผักแคบ อีสานเรียก ผักตำนิน สี่บาท แคเด๊าะ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) ตำลึงเป็นไม้เถาอายุหลายปี

ดอกแคดับพิษร้อนถอนพิษไข้แถมยังกินอร่อยดีมีประโยชน์

ดอกแคดับพิษร้อนถอนพิษไข้แถมยังกินอร่อยดีมีประโยชน์  แคสมุนไพรพื้นบ้าน มีทั้งแคขาว แคแดง มีถิ่นกำเนิดทางเกาะเมอริเชียส อินเดียใต้และทวีปออสเตรเลีย แถบเหนือ มาปลูกไทยเมื่อไหร่ไม่ปรากฏ แต่นิยมปลผุกเป็นพืชสวนครัวรั้วกินได้มานาน มีประโยชน์แถมอร่อยดีอีกต่างหาก ต้นแคเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก