การถนอมสายตา คนทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ Archive

การถนอมสายตา คนทำงานหน้าคอมพิวเตอร์

สำหรับคนทำงานวันๆ ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์และ ก็จะต้องนั่งเป็นเวลานานๆ ก็คงต้องเกิดอาการปวดตา ตามัว ตาแห้ง สายตาล้า หรืออาการทางสายตาอื่นๆ กันบ้าง และอาการทางสายตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์มีเพิ่มขึ้น โดยสถิติพบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมากกว่า