ท่องเที่ยว Archive

ชิลไปกับ 5 โครงการหลวงน่าเที่ยว

“การท่องเที่ยว ไปที่ใหม่ๆ ช่วยให้เราลืมเรื่องเครียดไปได้ชั่วคราว หากใจสงบลงก็อาจฉุกคิดและมองเห็นคำ ตอบ หรือทำใจยอมรับปัญหาที่ทำให้เครียดได้ดีขึ้น แต่บางกรณีอาจเป็นเพียงการหลบ ออกจากปัญหาไปชั่วคราว เมื่อกลับจากท่องเที่ยวแล้วก็ยังคงจะต้องพบกับปัญหาเดิมๆ การพบปะผู้คนใหม่ๆ อาจช่วยให้ตัวเองมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวในมุมที่กว้างออกไป ช่วยให้คิดแก้ปัญหา